برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
چیت
پارچه نخی نازک گلدار
نوعی پارچه چیت بسیار نازک
سمنقر
قدرت محمدولی
نوعی از صنایع دستی غرب کشور که با استفاده از نی و نخی که با استفاده از موی بافته شده ی بُز بصورت یک دیوار و یا حائل در زیر سیاه چادرها بکار میرود
علی سیریزی
نام نوعی پارچه.
چیت Chit - بمعنی آگاهی. یکی از سه مشخصۀ سات – چیت – آناندا یا سکوت سرور آمیزِ درونی ما.


نام نویسی   |   ورود