برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
پانتومیم
لالبازی
مجتبی عیوض صحرا
پانتو: پیشوند است و به معنی همه و میم: نمایش تقلیدی بدون حرف و صحبت : ادا اطوار،ادا بازی(در خندوانه)
جواد
از نظر من پانتومیم به معنای احساس و عواطف عشقانه میباشد یا بطور واضع به معنی عشق و دوست داشتن است
شایان علی اکبر زاده
پانتومیم در واقع پانتومایم می باشد ک معنای عامیانه آن حرکات بدون کلام است که گویای عبارتی می باشد.
رویا اسدی
به نظر من پانتومیم یعنی همان نمایش بی کلام بودن نظربقیه هم بسیار عالی است
خداحافظ همگی
جوادشجاعی
پانتومیم=بی‌واژه‌نمایی.
Alireza aliakbari
dumb play
مهرسا جون
پانتومیم نوعی نمایش بدون کلام و با حرکت اعضای بدن است.


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی