برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وعده

/va'de/

مترادف وعده: بشارت، مژده، نوید، پیمان، عهد، قرار، قول، میثاق، دعوت، میعاد، موعد، مهلت، بار، دفعه، مرتبه

متضاد وعده: وعید

برابر پارسی: نوید، مژده داده، پَشت
وعده غذایی شب
شام
وعده غذایی ظهر
ناهار
وعده گاه
میقات
سومین وعده اصلی غذایی انسا نهاست
شام
دادنی با وعده
وعید
یار وعده
وعید
مازیار ایرانی
بجاترین و بایسته ترین برابر همان نوید میباشد
Hossein
واژه وعده vade با نسخه قدیمی تر کلمه انگلیسی wed (به معنی وعده دادن/to promise) که به شکل wedde (در انگلیسی میانه) می باشد، در تشابه کامل هست.

کلمه انگلیسی wedding به معنی عروسی از این ریشه می باشد.

مرجع: یوتیوب، کانال Originally Same


نام نویسی   |   ورود