برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
از شهرهای باستانی ایران که سالیان سال پایتخت مجلل تشریفاتی امپراتوری ایران در زمان هخامنشیان بوده است
تخت جمشید
آخرین پادشاه هخامنشیان
داریوش سوم
پول هخامنشیان
دریک
قومی در زمان هخامنشیان
ساک
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خداوند متعال
با سلام، هخامنشیان یکی از سلسله های شاهنشاهی قبل از میلاد مسیح( ع ) در ایران بودند، یهودیان احترام خاصی به ان سلسله داشتند چون کوروش هخامنشی و برخی از پادشاهان ان سلسله خدمات ارزندهای برای این قوم کرده بودند و لذا از کوروش در اپوکریف های تورات یعنی ملحقات تورات مثل کتاب دانیال، کتاب استر و غیره به نام سیروس از وی نام برده شده است کوروش با فتح بابل در مزو پوتامیا یابین النهرین و شکست اشور این قوم خبیث را ازاد و برای اولین بار پای انها به ایران باز شد و یا استر ملکه یهودی خشایار شا با خط گرفتن از عمو یا پسر عمویش بنام مردخای در ژنوسید یا نسل کشی پوریم در ۱۲/۱۳ فروردین که با پوریم یا قرعه کشی از قبل ان دو روز مشخص شده بود ( پوریم در عبری یعنی قرعه کشی) و ملکه استر که مورد توجه خشایارشا بود با تحریک استر در ایام مذکور به ارتش خود دستور داد هامان وزیر و ده پسر اورا که استر و مردخای ضدیهود تشخیص داده بودند بی گناه به دار کشیدند و پس از ان هفتاد یا به قولی هفتادو هفت هزار ایرانی را که ضد یهود تشخیص داده بودند قتل عام کردند ( هالوکاست از نوع یهودی) و استر به تمامی یهودیان در امپراتوری بزرگ ایران توسط چاپار ها نامه فرستاد که هرساله این روز را که مصا ف هست با اولین ماه از سال عبری که ازار نام دارد جشن گرفته و به هم هدیه دهند و کلمه ازار فارسی به معنی اذیت احتمالا از این ریشه باشد و در حیطه علمی فیلولوژیستها یا زبان شناسان هست که تحقیق کنند چون فقه اللغه تطبیقی که علمی حدود دویست ساله هست حقایق تاریخی زیادی را ثابت کرده است . به هر حال این جنایت تا به حال هر ساله در دنیا توسط این قوم منحرف که اوصاف انها در جای جای قران مجید بویژه در سوره مبارکه نسا امده ، جشن گرفته میشود ، قبر این دو ملعون در همدان زیارتگاه یهودیان دنیا هست ولی بعلت جنایات صهیونیستهای کودک کش چند سال پیش توسط دانشجویان دانشگاه همدان ویران میشد که دولت بنابه دلایلی فقط اجازه داد تابلوی انرا که نوشته بود ارامگاه استر و مرد خای پایین کشانده شود . این جنایت را استر در اپو کریف خود بنام کتاب استر گستاخانه اورده است، این زن در باور یهود و تورات تحریف شده یکی از هفت پیامبر زن از قوم بنی اسراییل هست، و نام کوروش نیز در تورات بنام سیروس امده است و اما نکته مهم که استنباط شخصی بنده و حدود نود درصد قریب به یقین هست این میباشد که کلمه خاخام در عبری هاخام هست وبا حرف ه شروع میشود و برای رد گم کردن در گذشته انرا در فارسی خ تلفظ میکنند و اگر دقت شود هخامنش با هاخام قرابت زیادی دارد و هخامنش به معنی منش هاخامی یعنی کسانی که از منش هاخام های یهودی پیروی میکنند و این دو کلمه ارتباط تنگاتنگی با توجه به اینکه این سلسله خونخوار از یهودیان حمایت کردهاند دارد چون یهودیان بسیار کوروش یا سیروس را پسندیده و در یکی از شهرهای امریکا تندیس وی را ساخته اند. در خصوص تطبیق ماه فروردین با ماه عبری ازار به کتاب نخبه الدهر فی العجایب البر و البحر که به فارسی ترجمه و نشر اساطیر هست و در بازار موجود میباشد مراجعه فرمایید ازمدیر محترم خواهشمندم طبق معمول که حقیر را مورد لطف قرار داده اند و مطالب بنده را ثبت فرمودهاند جهت روشنگری این مسیله مهم که بایستی توسط کارشناسان محترم بررسی شود و مثل یک جرقه به ذهن بنده رسید ، ثبت شود و تمامی عواقب سیاسی وی که بعید میدانم مشکلی داشته باشد بر گردن این حقیر هست و بنده به خاطر این روشنگری که شاید به اثبات نرسد ولی با نیت الهی جهت رسوا کردن این قوم که خود را به مظلومیت زده ولی بنابه دلایلی که در اینده خدمتتان ارایه خواهم داد شصت درصد ثروت جهان در دست انهاست و ضربات مهلکی در قبل از انقلاب به شیعه امامیه اصولی زدهاند ولی هیچ کار نتوانستند بکنند و فرار را بر قرار در اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی ترجیح دادند. متشکرم
سارا نریمانی
لغت نامه دهخدامترادفهمه
هخامنشیان
مترادف
achaemenian (صفت)
هخامنشی، هخامنشیان
لغت نامه دهخدا
هخامنشیان. [ هََ م َ ن ِ ] (اِخ ) موافق نوشته ٔ هرودت این خانواده از خانواده ٔ پارساگادیها بودند و قبل از قیام کورش بزرگ علیه آخرین پادشاه ماد، در پارس اقامت داشتند. چنانکه از نوشه ٔ هرودت درباره ٔ نسب نامه ٔ کورش و داریوش اول و خشیارشا برمی آید سرسلسله ٔ این خاندان هخامنش است و بعد از او اشخاصی به این ترتیب آمدند:
چش پش اول، کبوجیه ٔ اول، کورش اول، چش پش دوم. از اینجا سلسله ٔ هخامنشی دو شاخه میشود. شاخه ٔ نیاکان کورش بزرگ اند و شاخه ٔدیگر نیاکان داریوش اول. چون بانی سلطنت پارس کورش بزرگ بود ما این شاخه را اصلی و شاخه ٔ دیگر را فرعی مینامیم. شاخه ٔ اصلی بقول هرودت اینها بودند: کورش دوم، کبوجیه ٔ دوم و کورش سوم (همان کورش بزرگ )، و شاخه ٔ فرعی اینها: آریارمنا، ارشام، ویشتاسپ و داریوش اول. این است اطلاعاتی که هرودت میدهد و کتیبه های داریوش اول و استوانه ای که از کورش بزرگ در بابل یافته اند گفته های هرودت را تأیید میکند. اگرچه شاهان مذکوردر ذکر نسب خود از چش پش دوم بالاتر نرفته اند - یعنی همینکه به چش پش میرسند فوراً به اسم هخامنش میگذرند - ولی چون تمام نه اسم فهرست هرودت (از چش پش دوم تا داریوش اول ) با کتیبه ها تطبیق میکند دلیلی نداریم که در سه اسم دیگر (از چش پش دوم به بالا) تردید کنیم. بنابراین سرسلسله ٔ دودمان، هخامنش بود و ترتیب شاهان سلسله تا کورش بزرگ چنانکه ذکر شد.
... مطابق کتیبه های داریوش اول و اردشیر سوم هخامنشی، ویشتاسپ، ارشام و اریارمنه شاه نبوده اند هخامنش را هم نه کورش بزرگ به شاهی یاد کرده است و نه داریوش اول.بنابراین باید او را فقط رئیس خانواده دانست. دودمان هخامنشی در پارس اقامت داشته و در دوران فترت حکومت ایلام یکی از شاهان هخامنشی، آن ناحیه را که انزان میخوانده اند ضمیمه ٔ متصرفات خود کرده و خویشتن را شاه �انزان � خوانده است. در اینجا این سؤال پیش می آیدکه کدامیک از نیاکان کورش بزرگ این کار را انجام داده است ؟ اگر چه مدرکی در دست نیست تا بتوان جواب محققی به این سؤال داد ولی از اینکه کورش بزرگ در بیانیه ای که در بابل منتشر کرده نسب خود را به چش پش دوم رسانید و شاهان انشان یا انزان را - از زمان خود تا او- شاه بزرگ خوانده است، باید گفت که انضمام ایلام به پارس در زمان چش پش دوم بوده است.
داریوش اول مانند کورش در ذکر نسب خو ...بیشتر
فرهنگ فارسی
هخامنشیان
سلسله ای که توسط قوم پارسی در ایران تاسیس گردید و پس از مادها حکومت کردند. موسس این سلسله کوروش کبیر از اعقاب هخامنش است که از ۵۵۹ ق م . بر مملکت ماد تسلط پیدا کرد . آخرین پادشاه این سلسله داریوش سوم است که در سال ۳۲۱ ق م. بدست سپاهیان اسکندر مقدونی کشته شد. پادشاهان هخامنشی عبارتند از : کورش کبیر کبوجیه ( کمبوجیه ) داریوش اول خشایارشای اول اردشیر اول خشایارشای دوم سغدیان داریوش دوم اردشیر دوم اردشیر سوم ارشک داریوش سوم .


نام نویسی   |   ورود