برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نوکر

/nowkar/

مترادف نوکر: پادو، پیشخدمت، چاکر، خادم، خدمتکار، خدمتگزار، عبد، غلام، گماشته، مستخدم، هندو

متضاد نوکر: ارباب، کنیز
نوکر
چاکر
نوکر و خدمتگزار
چاکر
نوکر و غلام
چاکر
نوکری
خدمت
فراز پارسی
نوکر از ریشه "نوکار" است به معنی کسی که تازه کار است و زیاد در کارهای فنی سررشته ندارد و کارهای سطح پایین را به او می سپارند.
حمیدرضا دادگر_فریمان
چاکر ، غلام ، برده ، رهی


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران