برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نوباوه

/nowbAve/

مترادف نوباوه: اندک سال، بچه، خردسال، صغیر، طفل، کم سال، کم سن، کودک، نابالغ، نارسیده، نوبر، نوجوان
نوباوه
نوزاد
حمیدرضا دادگر_فریمان
نوزاد،اندک سال، بچه، خردسال، صغیر، طفل، کم سال، کم سن، کودک، نابالغ، نارسیده، نوبر، نوجوان


نام نویسی   |   ورود