برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
نظام مند
سیستماتیک
سارینا

معادل واژه لاتین "سیستماتیک" ، با نظم و ترتیب و از روی قاعده ؛ ...
شهریار آریابد
در پارسی " سامانمند ، راینشمند "
مطهرنیا
سازمان مند،‌سازه مند، چارچوب مند


نام نویسی   |   ورود