برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
بزرگترین خطاط نستعلیق دوره صفوی
میرعماد
از خطاطان نستعلیق در سده دهم
محمد ابریشمی
خوشنویس معاصر خط نستعلیق
کلهر
از خطاطان نستعلیق
ابن فرزاد
از خوشنویسان چیره دست خط نستعلیق
میر عماد قزوینی
بهمن عنایتی کاریجانی
هو
مرکب از نسخ تعلیق.
امیر
ارش
عذرا
پنجه لی(کسی که دارای پنجه های بزرگی است.نوشتن پنجعلی اشتباه است)حروف(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)مخصوص عربی است.کلمات تورکی را با این حروف نوشته اند.و به کلمات تورکی هویت عربی داده اند.مثلا شیره لی خورما(خرمای شیر علی)،گنجه لی(گنجعلی)،غمزه لی(غمزعلی).............نستعلیق(نسته لیق)لیق مخصوص زبان تورکی است(در فارسی غین وقاف نیست).قیشلیق،یایلیق،قوناقلیق،چوخلیق و آز لیق....نسته بر وزن خسته، پسته،جسته،اوسته(اوستی وار=استوار،اوست آد=استاد)،چسته(نغمه و آهنگ)،بسته(بویی بسته،بستنی)،شسته(شست وشوی فارسی از شسته ی تورکی گرفته شده است.و شست پا و شستینن دانیش))،دسته،رسته،مسته(مست)،کسته(کس دانه=بلوط(بلوت)،از فعل کسماق)هسته،همه ی اینها تورکی است...و نسته لیق تورکی است.


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی