برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ناقل

/nAqel/

مترادف ناقل: راوی، مورخ، نقال، ساری، منتقل کننده، حامل

برابر پارسی: بازگو کننده، داستان گو، برگرداننده
جانورانی از رده بندپایان که ناقل بیماری آسم نیز می باشند
هیره ها
حشره ناقل بیماری
کک
پیمان ناقلا
ناتو
ناقلا
ناتو
اتش پاره و ناقلا
بلا
مهدی
حمل کننده جابه جا کننده
علی باقری
ناقل (Vector): [ اصطلاح پزشکی ] به حشره و یا هر حامل زنده اطلاق می شود که عامل بیماریزای عفونی را از فرد و یا محیط آلوده به فرد حساس ،‌محیط اطراف و یا غذای او انتقال دهد . حشرات ناقل مهم :
آنوفل (مالاریا - ( فلبوتوم (لیشمانیوز( - شپش) تب راجعه- (کک گزنوپسیلا) طاعون) - مگس تسه تسه (بیماری خواب - (سوسک (سالمونلوز)


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران