برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
نام نبردی است که طی آن نادرشاه افشار هندوستان را فتح کرد
کرنال
ویسی
ولایت قندهارافغانستان درزمان نادرشاه افشار
توسط بختیاری هاکه عمدتاازایل دورکی بودند
به فرماندهی ملاآدینه خان آسترکی دورکی
فتح شد


نام نویسی   |   ورود