برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
میزاب
ناودان
رسم آزادی
یعنی ناودان طلایی کعبه
به تعبیر بهتر
***آبشار رحمت***
***شافی آلام***
علی رجائی
در زبان محلی استان مرکزی "سول" یعنی (ناودان) و يا "گُنگ" یعنی (آبگذر / آبراه) هم گفته می شود.
a-radjaie@araku.ac.ir


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی