برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
مواد شیمیایی که به غدد درون ریز تولید می شوند و از طریق جریان خون به قسمت های مختلف بدن می روند
هورمون
تهیه مواد شیمیایی پیچیده
سنتز
تهیه کردن مواد شیمیایی پیچیده از طریق ترکیب مواد ساده
سنتز

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود