برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
منوچهری مبدع این قالب شعری است
مسمط
محمدی
طایفه منوچهری در شمال غرب کرمانشاه
منوچهری
منوچهری برگرفته شده از مینوچهره یامینوچهری به معنی خوش صورت


نام نویسی   |   ورود