برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
منهدم شده
نابود
خراب و منهدم شده
ویران
از بین رفته و منهدم شده
نابود


نام نویسی   |   ورود