برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ملین

/molayyen/

مترادف ملین: یبوست زدا، نرم کننده، آرام کننده

برابر پارسی: نرم کننده، نرم گرداننده، نرمش دهنده
شیرابه های برگ و ساقه های گیاه خارشتر که ملین بوده و جوشانده آن برای سرفه و درد سینه مفید است
ترنجبین
میوه ملین و اشتها آور
البالو
استفاده از مخارج و مالیات دولت برای هدف های عاملین اقتصادکلان
سیاست مالی
MH
آرام کننده
علی باقری
ملین یا مل ( اصطلاح خیاطی ) : گج یا صابون خیاطی که با آن روی پارچه و الگو خط انداخته می شود .
Il Duce
مسهل


نام نویسی   |   ورود