برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معنوی

/ma'navi/

مترادف معنوی: باطنی، روحانی، روحی، عرفانی، عارف، معنایی، درونی

متضاد معنوی: ظاهری، مادی، صوری

برابر پارسی: مینوی
با معنوی میانه ای ندارد
مادی
به فرمایش امام محمد باقر(ع) هیچ فضیلتی به قدر جهاد ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی مانند مجاهده در راه غلبه بر•••• نیست
هوای نفس
عمل یا فرآیند تربیت کردن و افزایش ارزشهای معنوی انسانها
انسان سازی
به فرآیند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطلاق می شود
کلکته
به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از آن اطلاق می شود
کار افرینی
غیر معنوی
مادی
فایده معنوی
فیض
مجموعه دستاوردهای مادی ومعنوی بشر در یک عص معین
تمدن
مقابل معنوی
مادی
ارزش و قدر معنوی
ارج
مبین
اصطلاحآ به فردی خطاب می شود که از لحاظ باطنی دارای صفات پاک و والایی مانند: دوستی ، راستی ، و حقیقت جویی باشد و یا در جهت رسیدن به آن کوشش نماید... این صفات در بعد معنی ظاهر می گردند.
نیازعلی شمس
آرشی در خود واژه نامه شادروان دهخدا
آرشی . [ رِ ] (ص نسبی ) معنوی ، مقابل لفظی . (برهان ).
سینا .
معنوی معرب واژه ی مینوی است که در اوستا این واژه بارها آمده، در اوستا واژه ی نفس اماره و لوامه میشود سپنتا مینیو و انگرَمینیو .
در زبان انگلیسی هم فکر یا ذهن میشود mind


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران