برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

مشرق

/maSreq/

مترادف مشرق: خاور، خاوران، شرق، نیمروز، مطلع، مشرق زمین

متضاد مشرق: باختر، مغرب

برابر پارسی: خاور
مشرق
خاور
لهجه ای از زبان سامیان بدوی مشرق فرات
آرامی
باد مشرق
صبا
باد مشرقی
صبا
سینا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
پِراچ (سنسکریت: پْراچی)
اوشاس (اوستایی: اوشَس)
خاور (پارسی دری)
فرشته
مشرق‌واژه‌ی‌عربی‌است‌.یعنی‌محل‌بر‌امدن‌‌خورشید‌یا‌جایی‌
که‌خورشید‌طلوع‌میکنه.براهمین‌در‌زبان‌عربی‌اسم‌مکان‌
است.وچون‌‌طلوع‌خورشید‌در‌زمان‌مشخصی‌رخ‌میده‌.به‌ان‌
‌اسم‌زمان‌هم‌می‌گویند.
حمیدرضا دادگر_فریمان
خاور، خاوران، شرق، نیمروز، مطلع، مشرق زمین


نام نویسی   |   ورود