برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

مسدس

/mosaddas/

مترادف مسدس: شش ضلعی، شش گوشه، شش رکنی، شش عنصری

متضاد مسدس: مخمس
مسدس
شش ضلعی

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود