برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مستطیل

/mostatil/

برابر پارسی: راست گوشه
از صنایع دستی بافتنی ایرانی به شکل مکعب مستطیل و دردار
مفرش
ارایه مستطیلی عناصر ریاضی
ماتریس
آیناز
این واژه اربی است و پارسی آن اینهاست:
یواو yavãv (پشتو: یواوردخندی)
چاتوراس ĉãturãs (سنسکریت: چَتورَسرَ ĉaturasra)
دریژوک drižuk (کردی: دریژوکه drižuka)
محمد حمید نیک روان
چهار گوش ، چهار گوش راست ، چهار سوی راست ، چهار بر راست ، چهار لبه راست
علی باقری
مستطیل:گسترده ،
نور آفتاب مستطیل: نور گسترده ی آفتاب
((خود نباشد آفتابی را دلیل
جز که نور آفتاب مستطیل))
(مثنوی مولوی ، دفتر 3 ، محمد استعلامی ،چاپ اول 1363، ص 382 )


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران