برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مساعده

/mosA'ede/

مترادف مساعده: آرمون، بیعانه، پیش پرداخت، پیش مزد، تقاوی

برابر پارسی: پیش پرداخت
مساعده
اوانس
علی باقری
مساعده در زبان آذری " ال بورجی "
نفیسه
دوستی یا خوبی
محمدرضا
مزد یاری


نام نویسی   |   ورود





حقوق و دستمزد