برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

مخمس

/moxammas/

مترادف مخمس: پنج ضلعی، پنج رکنی، پنج پاره ای، پنج تایی، مسمط، پنج مصراعی
مخمس
قالب شعری

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود