برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
مایعات را به وسیله آن در ظرفهای دهان تنگ میریزند
ناودان, قیف
از مایعات فرار
اتر
صدای نوشیدن مایعات با صدای بلند
هورت
واحد شمارش اشک | خون | جوهر و بعضی مایعات دیگر
قطره
واحد شمارش مایعات و گاه چیزهای دیگر
پیمانه
واحد شمارش مایعات | چای | قهوه | شیر و غیره
استکان
از واحد سنجش مایعات
لیتر
از واحدهای انداز هگیری مایعات
سی سی
از واحدهای سنجش مایعات
لیتر
پیمانه مایعات
گالن
ته نشین مایعات
ارام, لرد
رسوب مایعات
لرد
شیشه ای برای حمل مایعات
بطری
ظرفی برای جابجایی مایعات
گالن
ظرفی بزرگ برای جابه جایی اجسام یا مایعات
دبه
مقیاس وزن برای مایعات
گالن
واحد حجم مایعات
لیتر
واحد سنجش حجم مایعات
لیتر
واحد شمارش ظروف مایعات
شیشه
واحد مایعات
لیتر
کف روی مایعات
زبد
ابزار نوشیدن مایعات
نی نوش
فر کیانی
واژه ، لغت و یا کلمه ی maya مایا در فرهنگ واژگان پهلوی به مانای آب آمده است که واژه ی ماء از اربی نیز از همین لغت است، سپس ارب مایا را مایع نوشته و از آن مایعات و... را جعل کرده است!

پیرس(منبع): فرهنگ واژه های پهلوی_پارسی، گردآوری از آنام (= دکتر ) بهرام فره وشی، مکنزی Mackenzie, آتکُتیل دوپِرون Anquetil du perron, ژاله آموزگار، احمد تفضلی، بهرام روشن ضمیر و نیز واژه هایی که در پراپ (= کتاب ) ایران باستانی حسن پیرنیا تاریخ هرودوت .... آمده است..


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی