برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قوه قضائیه


برابر پارسی: نیروی دادگستری، دادرسی، دیوان دادگستری
نصب و عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضائیه از اختیارات ••• است
رهبر

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود