برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

غایب

/qAyeb/

مترادف غایب: پنهان، مخفی، ناپیدا، نامرعی

متضاد غایب: حاضر، شاهد

برابر پارسی: نادیده، ناپیدا، نهان
غایب نیست
حاضر
جانشین ضمیر غایب
وی
ضمیر غایب
او
مراد غایب
ارب
مقابل غایب
حاضر
ناپیدا | غایب
گم
یسنا
برای مثال : سر کلاس غایب بودن رو میگن :� apsent �
بهرام س
نهست
Asall
نرفتن به مدرسه یا در جایی حضور نداشتند
دیانا عرب نیا
پنهان از چشم
شهریار آریابد
در پهلوی " اونaven، اوناک avenak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.


نام نویسی   |   ورود