برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
یکی از عیوب انکاری چشم
نزدیک بینی
یکی از عیوب انکساری چشم
نزدیک بینی
از عیوب انکساری چشم
نزدیک بینی
کسی که دستش معیوب و از کار افتاده است
شل


نام نویسی   |   ورود