برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

علم النفس


برابر پارسی: روان شناسی
علم النفس تربیتی
روانشناسی
فاطمیا
روانشناسان
روشنک
خداوند حق هستی و نیستی ات به متفکرین مسلمان ایرانی یاری ده تا بتوانند یا به زبان فارسی حرف بزنند و بنویسند یا به زبان عربی و آنها را از قاتی کردن یا التقاط این دو زبان شفا و نجات ده. خداوندا به ایرانیان مسلمان یاری رسان که در ادبیات کشور خود به جای ماه های ایرانی از ماه های عربی استفاده نکنند و تاریخ هجری شمسی را با تاریخ هجری قمری عوض نکنند و از این طریق نوامیس خود را حفظ کنند. خداوندا به حق وجود بیکران و بی پایان ات به متفکرین مسلمان ایرانی از علم نفس لایه تناهی ات اندکی روا دار که در گفتار و نوشتار خویش یا به زبان فارسی بگویند و بنویسند یا به زبان عربی. کدام اندیشمند عاقل را در جوامع بشری می شناسیم که آثار کتبی خودرا به زبان بیگانه تالیف کرده باشد؟ هر انسان فکور و منطقی و معقول امروزه سعی میکند که اندیشه های خودرا به زبان مادری به رشته تحریر در آورد که سطح آگاهی مردم و قوم خودرا بالا ببرد.
لی لی
علم نفس به معنای شناخت خویشتن یا خود یا من. نفس را معمولا با روح یا روان و یا جان مترادف و معادل و هم معنی می دانند که اشتباه می باشد. واژه عربی نفس به معنی من یا خود یا خویشتن می باشد. ملا صدرا در اسفار اربعه شناخت نفس را کلید در گنج ملک و ملکوت الهی دانسته است و اشتباه خود وی در این بوده است که نفس و روح را یکی پنداشته است و نتوانسته است که تفاوت بین آنها را ببیند. لذا قادر نبوده است که کلید را بیابد و دروازه گنج ملک و ملکوت الهی را بگشاید و تصاویر روشنی از این مفاهیم و حقایق را ارائه دهد. انبیاء و اولیاء و معصومین شریف و بزرگوار و فلاسفه و حکیمان و عارفان دینی در اعصار خویش از نوسانات متوالی باز و بسته شدن یا انبساط و انقباض کیهانی بی اطلاع و نا آگاه بوده اند و از این لحاظ انتقادی بر آنها وارد نیست. اما فلاسفه و حکیمان و عارفان دینی عصر جدید اگر اکتشافات علمی را در نظر نگیرند، نمیتوانند به حقایق برتر یا ژرف تر الهی پی برند، حقایقی که مثال ها و نمونه هایش در آیات مندرج در کتب دینی یافت نمیگردد. غایت شناسی شناخت ها و نظریه های علمی به عهده خود دانشمندان علوم طبیعی و تجربی نیست بلکه به عهده فلاسفه و عارفان علمی و حکیمان و عارفان دینی می باشد. اما حکیمان و عارفان دینی طوریکه اطلاع داریم و به آن آگاه هستیم، وابسته و مقید و متعهد به آیات و روایات و احادیث انبیاء و اولیاء و معصومین اند و تنها در آن چهارچوب ها، نظریات و شناخت های علمی را مورد توجه قرار میدهند و سعی و کوشش آنها همیشه این بوده و خواهد بود که دانش علمی را بر معارف وحیانی و روایی و حدیثی منطبق نمایند، زیرا طبق باور آنها معارف وحیانی حقایق مطلق و نازل شده از آسمان و ازطرف خدای پیامبران می باشد و دراین نکته هم هرگز به خود شک راه نداده و نمیدهند. لذا غایت شناسی حقیقی و منطبق بر واقعیت شناخت های علمی به عهده فلاسفه و عارفان علمی می باشد. فیلسوف و عارف علمی به خداوند اعتقاد و ایمان دارد و واقف و آگاه است که جهان و همه موجودات زنده و غیر زنده توسط خداوند و از وجود او خلق گردیده اند، اما داستان های دینی در مورد خداوند و خلق و آفرینش جهان از عدم و نیستی و خلق آدم از گل و دمیدن روح در کالبد او و خلق حوا از دنده های چپ یا راست اورا افسانه های خیالی و اوهامی و حاصل و ساخته شده توسط فعالیت خرد نظری ناپخته و نا آزموده پیامبران در افق های دور دست خیال بریده از واقعیت و اوهام در دوران کودکستان اندیشیدن می داند و نیازمند تجدید نظر بنیادی و نه اصلاح گوشه و کناره های این افسانه ها. دو رود خانه عظیم و نیمه آرام دین و علم هرگز به صلاح و اختیار آزاد انسان به هم دیگر نمی پیوندند و به یک شط عظیم آرام و اهلی تبدیل نمی شوند ، الا بر اثر جبر تیک تاک لحظه ابد در سر جای خود. این دو رودخانه سرانجام به نفع علم و پذیرش باور علمی به خدای واقعی و عینی و حقیقی و به ضرر دین و رد باور دینی به خدای غیبی و خیالی و اوهامی و غیر واقعی و غیر حقیقی ، به هم خواهند پیوست. در این زمینه نباید افسون تقلا های بیداری در نَفَس های آخر حیات دینی در بعضی جوامع بشری شد. برای دوست داران حکمت و عرفان و دین و علم فارسی زبان ، مفید و ثمر بخش خواهد بود که به سرنوشت های جنسی و عشقی پنجگانه و نفوس عشره یا خویشتن های دهگانه توجه داشته باشند و بتوانند براساس آنها مراتب هفتگانه وجود و هستی خداوند و مراتب هفتگانه عالم غیب و لاهوتی را بطور روشن تبیین نمایند و توضیح دهند و مکانیزم و روندظهور آن مراتب را در قالب عوالم شهودی هفتگانه از طریق وقوع مه بانگ های هفتگانه را براثر نوسانات باز و بسته شدن یا نوسانات انقباض و انبساط وجود های محدود و متناهی در قالب و چهار چوب جهان های موازی و بیشمار در وجود بیکران و بینهایت خداوند را به روشنی شرح و توضیح دهند. انتخاب هر راه و روش و طریق دیگری ، انتخاب گمراهه محسوب می شود. نو سازی های بیشمار محتوای جهان و جهان های بیشمار تنها و تنها از طریق وقوع دوره مه بانگ های متوالی هفتگانه و بیشمار امکان پذیر و میسر است و نه از راه و طریق و روش دیگری. قیامت دینی هرگز برپا نمی گردد و خداوند متعال هرگز در یک دادگاه خیالی و اوهامی دینی به نام دادگاه عدل الهی ، انسان را مورد مواخذه و استنطاق و بازخواست و بازجوئی و بازپرسی قرار نخواهد داد و هیچ انسانی را سرزنش و ملامت نخواهد کرد و هیچ انسانی را به عذاب جهنم گرفتار نخواهد نمود.


نام نویسی   |   ورود