برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
طبق تحقیقات به عمل آمده از طریق «لارنس سایز» محقق آفریقایی در لندن | یکی از دلایل پیشرفت این کشور به کارگیری سیاست خارجی مستقل است
هند
طبق تحقیقات به عمل از طریق « لارنس سایز » محقق آمریکایی در لندن یکی از دلایل پیشرفت این کشور به کارگیری سیاست خارجی مستقل است
هند
یکی از دلایل پیشرفت این کشور به کارگیری سیاست خارجی مستقل است
هند

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود