برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

زنبیل

/zanbil/

مترادف زنبیل: تبنگو، سبد، سله
زنبیل
سبد
زنبیل چوبی
سبد
سبد و زنبیل
کوار


نام نویسی   |   ورود