برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
زنبور عسل
نحل,انگ
ماد ه ای زردرنگ و نرم و بسیار قابل جذب است که معمولاً آن را زنبور عسل تولید میکند
موم
ماده ای زردرنگ و نرم و بسیار قابل جذب است که معمولا آن را زنبور عسل تولید می کند
موم
نویسنده و فیلسوف مشهور بلژیکی و برنده جایزه نوبل خالق آثاری چون زندگی زنبور عسل و بقایای جنگ
مترلینگ
آشیانه زنبور عسل
شان عسل
امیر حیاتی
نحل
علی باقری
زنبور : در قدیم مور به معنای حشره بوده مورچه یعنی حشره ی کوچک ،این کلمه در انگلیسی بیر ( beer و bee )به معنای زنبور و در ترکی بیره به معنای کَک تغییر معنی پیدا کرده است و درفارسی نیز به زنبور عسل بور می گفتند و به زنبورهای شبیه به آن سانبور (بورسان به معنای حشره شبیه به زنبور) کم کم این کلمه به همه نوع زنبور گفته شده است .


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران