برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
روده
معی
روده راست
رکتوم
روده گوسفند
مبار
روده کور
آپاندیس
بخش انتهایی روده بزرگ | راست روده
رکتوم
بیماری عفونی که زخمی موضعی بتدریج روده و ریه را در بر می گیرد
سیاه زخم
زائده کرمی شکل روده کور
اویزه
مجرای فرعی روده کور
اپاندیس
نخستین بخش روده کوچک
دوازدهه
کرم روده ای
تنیا
از بیماری های التهابی روده بزرگ
کرون, کولیتاولسراتیو
از کرمهای معده و روده
اسکاریس
جایگاه معده و روده
شکم
راست روده
رکتوم
سروده
شعر
سروده ای از نیما یوشیج
عمو رجب ,بز ملا حسن
سروده غرور آفرین
حماسی
سروده ها
اشعار
منظومه ای در قالب مثنوی سروده شیخ بهایی
نانوحلوا
منظومه ای عاشقانه به زبان فارسی در قالب مثنوی نوشته محمد عصار تبریزی که در سال 778 هجری قمری در وزن خسرو و شیرین سروده شده و دارای 5120 بیت است
مهر و مشتری
منظومه ای مشهور سروده «امیر خسرو دهلوی»
ایینه اسکندری
نازپروده
ناز نازی
کرم روده
آسکاریس
ا ز رودهای مهم ا یران
هیرمند
از رودهای اروپا
پو
از رودهای استان خوزستان
بهمن شیر
از رودهای استان مرکزی
قره چای
از رودهای استان کردستان
سیروان
از رودهای ایران
اترک
از رودهای پرآب امریکا
میسوری
از رودهای تایلند
منام
از رودهای دریاچه ارومیه
سیمینه رود
از رودهای لبنان
لیطانی
از رودهای مرزی
ارس
از رودهای کشورمان
دیاله
نادر
روده به ترکی: بوغارساق


نام نویسی   |   ورود