برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خزینه

/xazine/

مترادف خزینه: انبار، گنجینه، خزانه، گل خانه، نهال دان

برابر پارسی: گزینه، پالاب، گرمابه، گنجه
خزینه زر
گنج

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود