برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

خداوند

/xodAvand/

مترادف خداوند: خدا، دادار، خالق، کردگار، صاحب، مالک، بزرگ، ذی حق، سرور، صاحب اختیار، مولا، ولی، پروردگار، رب، یزدان

متضاد خداوند: بنده
خداوند
رب
از نام های خداوند باریتعالی به معنی بسیار بخشنده
وهاب
القای امری از جانب خداوند در دل انسان ها
الهام
بخشنده است و یکی از صفات خداوند متعال
کریم
دعایی که به درگاه خداوند می کنند
نیایش
سالی که در آن | سپاه ابرهه برای ویران کردن کعبه به سمت مکه آمدند | اما به فرمان خداوند به وسیله پرندگانی هلاک شدند
فیل
آیینی که خداوند برای بندگان خود روشن ساخته است
شریعت
از القاب امام زمان (عج) که درباره دلیل نامگذاری نقل شده است که آن حضرت از جانب خداوند متعال مأموریت دارند تا مردم را به سوی پروردگارشان فراخوانند
داعی
از القاب حضرت مهدی(عج) در قرآن به معنی | رهبر و پیشوایی که خداوند تبارک و تعالی پیروی از ایشان را بر همه بندگان خود | واجب دانسته است
صاحب الامر
از صفات خداوند تعالی
حی
از صفات خداوند تعالی به معنی زنده جاوید
حی
از نا مهای خداوند
سبحان
بخشنده است و از صفات خداوند
کریم
پروردگار و خداوند
الله
تنها عمل انسان در برابر نعمات خداوند
شکر
جلال و جبروت خداوند
کبریا
خداوندگار
شاه
خداوندی و الوهیت
ربوبیت
در دل افکندن امری از جانب خداوند
الهام
سوگند به خداوند
والله
صداقت است و موجب رضای خداوند
راستی
صفت خداوند
غفار
عالم خداوندی
لاهوت
فرشته حامل وحی خداوند
جبرییل
یاد خداوند
آرامبخش قلبهاست
یقین داشتن به رحمت خداوند
توکل
ا ز صفات خداوند
کریم
عسل
صاحب
علی سیریزی
سایسته پرستش و ستایش
حمیدرضا دادگر_فریمان
خدا، دادار، خالق، کردگار، صاحب، مالک، بزرگ، ذی حق، سرور، صاحب اختیار، مولا، ولی، پروردگار، رب، یزدان
آبملخی
خود آ، اشاره به ازلی بودن پروردگار دارد، یعنی موجودی که خودش آمده نه کسی او را بوجود آورده است.
جمشید
خدا

خود آ

خود به معنی من مخلوق آفریده شده

مانند خودم یا هر انسانی یا هرمخلوقی

آ،به معنی خالق وبوجود آورنده

آ= افریدگار وجود وهستی

در نتیجه، خدا به معنی خود بوجود آفرنده خود

معنی چندانی ندارد


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی