برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
لقب حضرت عیسی (ع)
مسیح
محکومی که حضرت عیسی (ع) به جای او به صلیب کشیده شد
باراباس
منسوب به شهر ناصره که موطن حضرت عیسی بوده است
نصرانی
مکانی که در آنجا حضرت عیسی (ع) را به صلیب کشیدند
جلجتا
نام حضرت عیسی (ع)
مسیح
پیروان حضرت عیسی
عیسوی
مادر حضرت عیسی
مریم
ا ز حواریون حضرت عیسی
یوحنا
از حواریون حضرت عیسی(ع)
مرقس

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران