برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جبان

/jabAn/

مترادف جبان: بزدل، ترسو، جبون، کم جرئت، کم دل

متضاد جبان: شجاع، شیردل
جبان
ترسو, بد دل, کم دل


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران