برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جانشین

/jAneSin/

مترادف جانشین: بدل، جایگزین، خلف، خلیفه، عوض، قائم مقام، نایب، وارث، ولیعهد
جانشین
نایب
جانشین او
وی
جانشین پیامبر (ص)
ولایت
جانشین شاه اسماعیل
شاه طهماسب
جانشین ضمیر غایب
وی
جانشین و عوض
بدل
جانشین وی
او
به جانشینی
نیابه
جانشینان
نواب
جانشینی
نیابت
عوض و جانشین
بدیل
نایب و جانشین
قائم مقام
Javad
وصی
کیوان
بدیل
مسعود ایزانلو
مترادف
علی البدل
مجید شهبازی
ولی عهد
فائزه
نایب
حمیدرضا دادگر_فریمان
بدیل ، نائب،بدل، جایگزین، خلف، خلیفه، عوض، قائم مقام، نایب، وارث، ولیعهد


نام نویسی   |   ورود