برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
تک نوازی
سلو
امیر حیاتی
سلو
علی باقری
تک نوازی: [اصطلاح موسیقی ] به معنی اجرای موسیقی با یک ساز تنها است.


نام نویسی   |   ورود