برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تنوره

/tanure/

مترادف تنوره: دودکش، لوله سماور، آتشدان، جنگ جامه، جوشن، معبرریزش آب بر پره های آسیا، آبراه، جوش، جامه جنگ
تنوره
دودکش
بازیگر تنوره دیو
فرزانه کابلی
امیرعباس
کامباسشن چمبر-اتاق احتراق در موتورهای جت
فاطمه
شعله ور شدن
علی باقری
تنوره chimney : [اصطلاح کوهنوردی]بریدگی در یک صخره که پهن تر از شکاف و بارکتر از دهلیز است،یک انسان درون آن جا شود .
منبع https://sporton.ir
حمیدرضا دادگر_فریمان
دودکش، لوله سماور، آتشدان، جنگ جامه، جوشن، معبرریزش آب بر پره های آسیا، آبراه، جوش، جامه جنگ


نام نویسی   |   ورود