برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
تفاله کنجد
تخ, کنجاله
بهادر
کنجاله
شیوا
تخ غلط است.


نام نویسی   |   ورود