برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

تشکیل

/taSkil/

مترادف تشکیل: ایجاد، برپاسازی، تاسیس، تشیید، تکوین، شکل پذیری، وضع، شکل دهی

برابر پارسی: برپایی، برپا، پایه ریزی، پدیدآوری، ساختن، سازمان دادن
از کشورهای تشکیل دهنده شورای همکاری خلیج فارس
عمان
از کشورهایی که شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند
بحرین
استخوانی دراز است که همراه با استخوان کتف | بازو و جناغ | کمربند شان های را تشکیل میدهند
ترقوه
انجمنی رسمی در هر کشور که از سرآمدان علوم و فنون برای بحث و تحقیق در مسائل علمی | و ادبی تشکیل م یشود
فرهنگستان
انجمنی رسمی در هر کشور که از سرآمدن علوم و فنون برای بحث و تحقیق در مسائل علمی و ادبی تشکیل می شود
فرهنگستان
این گاز چهار پنجم هوا را تشکیل می دهد
ازت
این موسسه مستقل به موجب قانون بانکی و پولی کشور در تاریخ 1339 به منظور حفظ ارزش پول تشکیل شد
بانک مرکزی یران
بیش از ۷۵ درصد وزن یک انسان از آن تشکیل شد ه است
اب
بیشترین حجم هوا را تشکیل می دهد
ازت
تلفیق سه رشته مکانیک و الکترونیک و کامپیوتر که سعی برآن دارد تا نگاهی یکپارچه به سیستیم های تشکیل شده از اجزای مکانیکی و الکترونیکی و کنترلی و نرم افزار داشته باشد
مکاترونیک
توده ای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل میشود
ابر
جدول تناوبی را تشکیل می دهند
عناصر
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان مطلقاً•• است
ممنوع
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان مطلقاً••• است
ممنوع
سازمانی که برای دفاع از حقوق مشترک تشکیل می شود
اتحادیه
طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم••• است
قانون, اوقات
طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم •••• است
قانون
طبق اصل صد و پنجاه و نهم تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم ••••• است
قانون
طبق اصل صدو پنجاه و نهم تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها به حکم •••• است
قانون
طبق ماده 116 قانون تجارت | شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسوولیت پرداخت بدهی تمامی شرکا تشکیل می شود
تضامنی
طبق ماده 141 قانون تجارت | به شرکتی که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسوولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود | می گویند
مختلط غیر سهامی
طبق ماده 183 قانون تجارت به نوعی شرکت اطلاق می شود که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسوولیت هر یک از شرکا به مقدار سرمایه است که در شرکت گذاشته می شود
نسبی
طبق ماده 183 قانون تجارت | شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسوولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است
شرکت نسبت
طبق ماده 21 قانون تجارت به شرکتی که برای امور تجارتی تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسوولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است | می گویند
شرکت سهامی
طبق ماده 21 قانون تجارت | به شرکتی که برای امور تجاری تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده است | اطلاق می گردد•
شرکت سهامی
قطعه موسیقی که از توالی چند صوت تشکیل شده و خو ش آهنگ باشد
ملودی
نام کتاب شعری از مولانا جلال الدین محمد بلخی | این کتاب از 26000 بیت و 6 دفتر تشکیل شده و یکی از برترین آثار ادبیات عرفانی کهن فارسی و حکمت فارسی پس از اسلام است
مثنوی معنوی
هیئت یا انجمنی مرکب از چند نفر که برای رسیدگی به امری تشکیل شده باشد
کمیسیون
هیات دولت را تشکیل می دهند
وزرا
وسیله در رایانه برای ذخیره اطلاعات که از یک صفحه نازک و منعطف تشکیل شده است
فلاپی دیسک
یکی از جزایر چها گانه که کشور ژاپن را تشکیل می دهند
یزو
اجسام ذره بینی که چهار دهم خون بدن را تشکیل می دهند
گلبول
از ارکان بانک مرکزی ایران که از رییس بانک و قائم مقام وی و سه نفر معاون تشکیل می شود
هییت عامل
از ارکان بانک ها که از 8 عضو تشکیل شده است•
شورای عالی
از جزایر اندونزی که چندی پیش کنفرانس سران درباره تغییرات آب و هوایی در آنجا تشکیل شد
بالی
از جمله شش کشوری که شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند و نیمی از ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارند
کویت
از جمله کشورهایی که شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهد و نیمی از ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارد
کویت
از جمله کشورهایی که شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند و نیمی از ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارند
کویت
بنگاه و تشکیلات
سازمان
تشکیلات
سازمان
تشکیلات سیاسی
حزب
نیازعلی شمس
پیکریافتن،جورشدن،پدیدآمدن


نام نویسی   |   ورود