برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

تدبیر

/tadbir/

مترادف تدبیر: پایان نگری، تمهید، چاره، چاره اندیشی، حزم، درایت، رایزنی، سیاست، شگرد، کیاست، مشورت، مشی، وسیله

برابر پارسی: راهکار، چاره، چاره اندیشی، رایزنی، کاردانی
تدبیر و تفکر
تامل
وزیر با تدبیر عضدالدوله دیلمی
صاحب بن عباد
دوراندیش و با تدبیر
مدبر
علاج و تدبیر
چاره
سید مهدی الربیحی
تدبیر ==خوشبختی در دنیا واخرت
ا
فکر
علی احمدی
دوراندیشی
یه بنده خدا
فکر کردن
امیر
فکرکردن
فرناز
چاره ای ،درمان یا راهی
لادن
چاره
البرزا.
عاقبت اندیشی، آینده بینی، دوراندیشی.
یلدا
اندیشیدن، چاره
یلدا
اندیشیدن، چاره
na313
راه حل
مهبد خادملو
فکر کردن
نادر
تدبیر کلمه ای عربی است که ریشه آن واژه " دَبر " می باشد. دَبر یعنی: پشت، پشت سر، عقب و متضاد آن واژه " قَبل " می باشد به معنی" پیش، پیش رو، جلو. کلمه اِدبار به معنی: پشت کردن و کلمه اِقبال به معنی: روی آوردن، از هم خانواده های دَبر و قَبل می باشند که معمولاً ادبار به پشت کردن شانس و اقبال به روی آوردن شانس، تعبیر می شود.با این حساب تدبیر یعنی: پشت سر، عاقبت و سر انجام تصمیمی و عملی را لحاظ کردن. چون لازمه این کار فکر و اندیشه می باشد، تدبیر را معادل تفکر و اندیشه نیز می دانند.
تدبیر به ترکی می شود: ایشین دالیسین نَظَردَه آلماق
فرشته‌سادات‌محمد‌زاده
"تدبیر"‌‌باتلفظ‌/tadbir/،واژه‌ی‌عربی‌هست‌.‌‌وریشه‌ی‌آن،
[د،ب‌،ر‌]می‌باشد.🤔در‌نتیجه‌‌بر‌ریتم‌(آهنگ‌،وزن‌)تفعیل‌
می‌باشد‌.یعنی‌فکر‌کردن‌یا‌اندیشیدن‌‌برای‌انجام‌دادن‌کاری‌
فکر‌کردن‌یا‌اندیشیدن‌به‌عاقبت‌(پایان‌)کاری‌،چاره‌(راه‌حل)
جویی.👩‍🔧⚙👍🩸😢🧐🩹🆗️●•●.
❗راستی‌تا‌یادم‌نرفته‌:"تدبیر"مصدر‌‌هست‌❗


نام نویسی   |   ورود