برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
ازکتب تاریخ ایران درباره ابومنصور ناصرالدین سبکتگین و محمود غزنوی
یمینی
این شهر استان سیستان و بلوچستان دارای گذشته تاریخی بسیار دوری بوده و در ادوار مختلف تاریخ ایران مورد تاخت و تاز اقوام مختلف و محل عبور حکام و فرماندهان وقت بوده است
زابل
مورخ ایرانی تاریخ ایران باستان
پیرنیا
مولف تاریــخ ایران باســتان
پیرنیا
سلسله پادشاهی در تاریخ ایران
هخامنشیان

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود