برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

بی کفایت

/bikefAyat/

مترادف بی کفایت: بی صلاحیت، بی عرضه، بی لیاقت، ناقابل، نالایق

متضاد بی کفایت: باعرضه، باکفایت
بی کفایت
نالایق
Arman
بی مسئولیت


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی