برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

بی سواد

/bisavAd/

مترادف بی سواد: امی، ناخوان، ناملا، مکتب ندیده، عامی، عوام، نادان، بی مایه، کم مایه

متضاد بی سواد: باسواد، ملا، دانا، فهیم

برابر پارسی: بی دانش
بی سواد
امی
بی سواد قدیمی
امی
بی سواد و درس نخوانده
امی
درس نخوانده و بی سواد
امی
فاطمه
بدون علم
Setayesh
کسی که نتواند بخواند و نتواند بنویسد


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی