برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهداشتی

/behdASti/

مترادف بهداشتی: سالم، صحی
داروخانه بزرگی که در آن وسایل بهداشتی دیگر و ابزار ورزشی هم می فروشند
دراگ استور
ایستگاه بهداشتی
قرنطینه
حمام غیر بهداشتیدر قدیم
خزینه
شوینده بهداشتی
صابون

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران