برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بخش خصوصی


برابر پارسی: بخش مردمی
شرکتی در شیلی که در سال 1939 تاسیس شد و وظیفه داشت موجبات رشد را یا از طریق تامین تسهیلات مالی درازمدت برای بخش خصوصی فراهم کند یا خود رسما به ایجاد موسسات صنعتی در بخش عمومی مبادرت ورزد
کورفو

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران