برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

انس

/'ons/

مترادف انس: خو، عادت، آمیزش، الفت، حشر، رابطه، موالفت، موانست، معاشرت، دوستی، محبت، وابستگی

برابر پارسی: خو گیری
انس
خو
انس گرفتن
خو
انس گرفته
مانوس
انس گیرنده
مونس
انس و سازگاری
الفت
انس و عادت
الفت
صفت کسی که زود با دیگران انس می گیرد و با دوستان با مهربانی رفتار می کند
خونگرم
همدم و انس گیرنده
مونس
آخرین ساخته روبر برسون فیلمساز فقید و سرشناس فرانسوی
پول
آرشیتک فرانسوی کانال سوئز
دیلیسپس
آقا در لفظ فرانسه
موسیو
آقای فرانسوی
موسیو
از فوتبالیست های معروف فرانسه با نام کوچک پاتریک
ویرا
از فیلسوفان فرانسوی با نام کوچک ارنست
کاسیرر
از فیلم های چارلز برانسون
تلفن
از فیلم های چارلز برانسون به کارگردانی دان سیگل
تلفن
از فیلمهای رومن پولانسکی
کشتار
از فیلمهای مطرح رومن پولانسکی
ماه تلخ
از فیلمهای چارلز برانسون به کارگردانی جان استارجس
چینو
از مهمترین جوایز ادبی فرانسه
کنکور
از میمونهای انسان نما
لمور
از نا مهای تاریخی افغانستان
اریانا
از نشریات معروف و صاحب نفوذ فرانسه
لیبراسیون
از نوشــته های آناتــول فرانــس نویســنده فرانســوی
کتاب دوست من
از کوههای افغانستان
کوه بابا, بلادان
استانی در افغانستان به مرکزیت شران
یکتیکا
اسطوره فوتبال فرانسه
پلاتینی
اسیدی در معده انسان
کلریدریک
افغانستان
کابل
اقتصاددان فرانسوی متولد 1727 صاحب رساله «بازتاب هایی در باب خلق و تقسیم ثروت»
جدایی
اقتصاددان فرانسوی متولد 1834 که فعالیت های زیادی در ارتباط با سود اضافی و موازنه عمومی انجام داده است | او در سوئیس در گذشت
والرا
اقتصاددان فرانسوی متولد 1911 میلادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد
موریساله
اقتصاددان فرانسوی متولد 1911 که نوبل اقتصاد را دریافت کرد
موریساله
اقتصاددان فرانسوی که فعالیت های بسیاری در ارتباط با سود اضافی و موازنه عمومی انجام داده است
والرا
القای امری از جانب خداوند در دل انسان ها
الهام
امام هشتم(ع) فرمودند چنین انسانی از زندگی خود لذت نمی برد
حسود
امپراتور جهانگشای فرانسوی
ناپلئون بنا پارت
امر به دانستن
بدان
انباری جهت نگهداری از مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه انسان و دام
سیلو
انباری جهت نگهداری مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه انسان و دام
سیلو
انسا نها
ادمیان
انسان
ادم
انسان بودن
ادمیت
انسان چهل هزار سال پیش
نیاندرتال
انسان نمای جنگلی
گوریل
انسان یا جانوری د رخود فرورفته
کز
انسان یا جانوری که پدر و مادرش از دو نژاد باشند
دورگه
انسان یا حیوان که پدر و مادر او از دو نژاد باشند
دورگه
انسانگرایی
اومانیسم
انسانی
بشری
انسانی که در خود فرورفته
کز
انسانیت
ادمیت
سوگند
(ens) انسان
نیک
برابر پارسی: خوکرد (xukard)
برابر واژه ای شایسته برای واژه های عربی انس، الفت و عادت.
این واژه از زبان ایرانی تالشی گرفته شده است.در زبان تاتی یا آذری ایرانی (خوگرد) گویند.
عاطفه
بهترین راه برای فراری دادن انس
حمیدرضا دادگر_فریمان
خو، عادت، آمیزش، الفت، حشر، رابطه، موالفت، موانست، معاشرت، دوستی، محبت، وابستگی
عرفان
نامی منصوب به اصحتب پیامبر اکرم ص به معنی ارامش دهنده و متضاد توحّش بکار برده میشود.


نام نویسی   |   ورود