برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اطاق

/'otAq/

مترادف اطاق: بیت، خانه، حجره، دکه، دفتر

برابر پارسی: اتاق، چهاردیواری، اتاغ، سراچه
لباس اطاق عمل
گان
شهریار آریابد
در پهلوی " کتک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پیشه وران کتک = اطاق اصناف
شاه محمدی
در اصطلاح فقهی حقوقی اطاق در برابر غرفه می باشد که اطاق به معنای پایین خانه و غرفه به بالاخانه گفته می شود.


نام نویسی   |   ورود