برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

اشعار

/'aS'Ar/

مترادف اشعار: ابراز، اظهار، اعلام، بیان، آگاهانیدن، آموختن

برابر پارسی: چامه، چکامه ها، سروده، سروده ها
نام راوی اشعار رودکی
مج
کتاب های سخن سنجی برگ های پراکنده اشعار به نام این شاعر فقید کشورمان است
لطف علی صورتگر
از اشعار زنده یاد حمید مصدق
ارزش انسان
مجموعه اشعاری متشکل از 24 منظومه مشتمل برآداب وا خلاق یونانیان
ادیسه
admin 757
اشعاری گاهی به معنی ادبی مانند اشعاری صحبت کردن و اینکه اشعار جمع کلمه س شعر و زمانی میگویند اشعار کردن به معنی خبردار کردن یا اسعار داستن به معنی خبر داشتن است
افی
Poems
آزاده نوری
اِشعار میدارد:اصطلاحا("بعرض میرساند) نیز قابل معنا کردن میباشد.
فاطمه
چشم خود بستم که چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد دیوانه من می بینمش
حمید
هم تو به عنایت الهی آنجا قدمم رسان که خواهی
شاعر
بروز عااطفی.. شرح حال به زبان ادبی..شرح اتفاقات به زبان ادبی
نیایش
یعنی. اشعار یعنی ارامش و ارزو
نفس
میخواهم بفهمم کدام از اینا کلمه ی جمع است
امواج-اشعار-لحظات-سرما
میشه بگین؟
ممنون❤💛🖤🧡💜
الناز
بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست
آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست


نام نویسی   |   ورود