برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

استادیوم

/'estAdiyom/

برابر پارسی: ورزشگاه
استادیوم
ورزشگاه
استادیوم دوچرخه سواری
ولودروم
استادیوم فوتبال سنگال
بابایارا
ریحانه
گود.ایستادگاه.ورزشگاه
ورزشیه. ورزشخانه.دار الورزش .
علی سیریزی
به محل برگزاری ورزش و کنسرت و برخی از هنرها است‌.
تفاوت آن با استودیو این است که در استودیو برنامه هنری ضبط و تهیه می شود ولی در استادیوم، ورزش و کنسرت اجرای و به نمایش در می آید.


نام نویسی   |   ورود