برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

اساطیر

/'asAtir/

برابر پارسی: استوره
اسب بالدار جاودانی در اساطیر یونان باستان
پگاسوس
ایزد بانوی گلها در اساطیر رومی
فلورا
از اساطیر یونانی
لدا
از زنان اساطیر یونان
لدا
ازاساطیریونان
سیزیف
دختر ژوپیتر در اساطیر
هلن
tinabailari
جمعِ اسطوره ، افسانه ها و داستان های خدایان و پهلوانان ملل قدیم 🐁🐁
مجید ارجمند
واژه: اساطیر یا اسطوره
ریشه واژه: عربی
برابر پارسی: افسانه ،داستان
معنی : حرف بیهوده، غیر واقعی ،غیر منطقی ،
برای مثال: اژدها موجود غیر واقعی و قصه رستم و خسرو داستان شخصیت های غیر واقعی هستن و امثال خدایان تمدن های قدیم‌
آروشا
استاطیر به معنی افسانه و استاطیری به معنای افسانه ای بودن است.😘😘


نام نویسی   |   ورود